شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

||عليرضا خان||

+ [تلگرام] .

*ليلا*

+ [تلگرام] همه جا با همه کس يار نمي‌بايد بود يار اغيار دل‌آزار نمي‌بايد بود... وحشي بافقي
حرف عشق
ديروز 2:55 عصر
2-FDAN
اغيارx-(:-|

*ليلا*

+ [تلگرام] چو گفتمش که دلم را نگاه‌دار! چه گفت؟ زِ دستِ بنده چه خيزد؟ ... خدا نگه دارد! حافظ
2-FDAN
@};-
به چه زيبا
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
*ليلا*
{a h=n45}مهرباني #{/a} =)

*ليلا*

+ [تلگرام] يه روزي مياد که بعدش ديگه مهم نيس که فردايي در کار هست يا نه؟ اون روز يا خيلي خوشبختي يا خيلي بدبخت...
2-FDAN
99/3/11
2-FDAN
:(:)
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
همه 6 نظر
2-FDAN
{a h=n45}مهرباني #{/a} انشاالله:)
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} :):(

*ليلا*

+ [تلگرام] اي خوش آن خسته که از دوست جوابي دارد...! حافظ
2-FDAN
اوهوم:-)#fd:-)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} =)
همه 6 نظر
*ليلا*
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} B-)
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
تسبیح دیجیتال
بهار عاشق
رتبه 0
0 برگزیده
450 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top