شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ اگه صد نفر هم بيان تو زندگيم از همون راهي که اومدن ردشون ميکنم برن الکي نبود که عاشقت شدم من اين حس رو جز تو با هيشکي نمي خوام و نمي تونم تجربه کنم (R.A)
ساعت ویکتوریا
بهار عاشق
رتبه 0
0 برگزیده
450 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top