شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ بعد از مرگم.... قلبم را جدا از من خاک کنيد! من و دلم هيچ گاه؛ آبمان توي يک جوي نرفت...!!
*bad boy*
92/9/22
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
بهار عاشق
رتبه 0
0 برگزیده
450 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top