شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ جديدا فهميدم هيچي تو دنيا ارزشه اشکاتو نداره! هيچي! اگه خودتو کوچيک بدوني همه خردت ميکنن بي تعارف! تو هميشه بزرگتري از اطرافيانت! اونا هرچي ميخوان بگن! مهم تويي! خودتو ثابت کن-. دنيا تو وجوده خودت خلاصه ميشه!
mp3 player شوکر
بهار عاشق
رتبه 0
0 برگزیده
450 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top