+ قبلنا اینجا صفایی دیگه داشت الان فقط تیلیقاته

+ اگر دوستش داری بگو شاید تمام دغدغه هایش همین یک جمله باشد ...

+ اگه صد نفر هم بیان تو زندگیم از همون راهی که اومدن ردشون میکنم برن الکی نبود که عاشقت شدم من این حس رو جز تو با هیشکی نمی خوام و نمی تونم تجربه کنم (R.A)

+ سلام بچه ها یه سوال داشتم کسی اینجا رشتش مخابرات یا ictهستش میخوام در مورد یه پروژه از سوالاتی کنم ؟

+ رفتنت نامردیت هیچکدام مرا نیازرد فقط میخواهم بدانم چگونه نگاهت کرد که اینگونه مرا از یاد بردی؟...+ دلگیرم... از کسی که مرا غرقِ خودش کرد امّا... نجاتم نداد...+ بهترین های دنیارابرایت آرزومیکنم بهترین هایی که هیچکس برایم آرزونکرد...+ جدیدا فهمیدم هیچی تو دنیا ارزشه اشکاتو نداره! هیچی! اگه خودتو کوچیک بدونی همه خردت میکنن بی تعارف! تو همیشه بزرگتری از اطرافیانت! اونا هرچی میخوان بگن! مهم تویی! خودتو ثابت کن-. دنیا تو وجوده خودت خلاصه میشه!+ ترجیح میدم بگم دوستدارم و تو بهم توجهی نکنی تا اینکه برم تو گور و حسرتشو برای خاک ببرم.+ بعد از مرگم.... قلبم را جدا از من خاک کنید! من و دلم هیچ گاه؛ آبمان توی یک جوی نرفت...!!